วี คอมพาวด์ บางนา


28-29 ก.ย. เปิดจองโครงการใหม่

บ้านรุ่นใหม่ + ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์

ใกล้ทางด่วนบางนาเพียง 3 นาที

โทร. 061-405-6622

เริ่ม 2 ล้านต้น